Bez popisku

Kariéra na SCI MUNI

Příležitost pro váš růst a profesní život

Jsme výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity. Vysoký vědecký výkon je důkazem výborných profesních dovedností zaměstnanců fakulty.

Usilujeme o vytváření profesionálních a přátelských pracovních podmínek i transparentních postupů při přijímání zaměstnanců. Organizujeme řadu školení a kurzů profesního rozvoje. Snažíme se vytvářet pracovní prostředí vstřícné k potřebám zaměstnanců, pracujeme na harmonizaci pracovního a rodinného života.

Od roku 2018 jsme držiteli EU certifikátu kvality personálních procesů HR Excellence in Research Award a zaváděním moderních mezinárodních postupů v péči o zaměstnance i Ph.D. studenty jsme se zařadili do otevřeného evropského prostoru usnadňujícího volný pohyb vědců a vědkyň.

V průběhu roku se rádi neformálně setkáváme na akcích, jako jsou Zahradní slavnost, Grilování s děkany, Adventní setkání či MUNI Day. Fakulta podporuje aktivity organizované Spolkem přírodovědců nebo celouniverzitní společenské a sportovní akce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.