O fakultě

Fakulta jako zaměstnavatel

V současnosti se Přírodovědecká fakulta MU, založená v roce 1919, prezentuje mnoha vědeckými úspěchy mezinárodního významu. Prioritní témata specifického výzkumu jsou zaměřena na harmonický vývoj přírodních věd. Podstatná část výzkumné činnosti fakulty je věnována i nespecifickému výzkumu, který úzce souvisí s výukou v doktorských studijních programech.

Masarykova univerzita je moderní, dynamickou a v České republice nejžádanější univerzitou, s 10 fakultami, více než 6500 zaměstnanci/kyněmi a 33 000 studenty/kami, širokým spektrem výzkumných oblastí a silným mezinárodním postavením. Jsme největším akademickým zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji.

Fakulta je nejproduktivnější vědeckou součástí Masarykovy univerzity a generuje přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Fakulta zaměstnává přibližně 1300 zaměstnanců, kteří pracují na 13 ústavech, 2 dalších pracovištích a děkanátu fakulty. O všechny zaměstnance pečuje personální oddělení fakulty, v součinnosti s oddělením HR Award a administrativním personálem jednotlivých ústavů.

O zahraniční pracovníky, kterých je na fakultě cca 12% a kteří pocházejí ze zhruba 38 zemí světa (kromě Slovenska), se fakulta stará prostřednictvím univerzitního pracoviště Welcome Office.

Poskytujeme vzdělání ve všech přírodních vědách

Jsme jednou ze čtyř nejstarších fakult Masarykovy univerzity. Hlásíme se k odkazu světového genetika Gregora Johanna Mendela. Vychováváme další generaci vědců a učitelů.

Žít a pracovat v Brně

Brno, metropole Jihomoravského kraje, moderní a dynamické město s dlouhou historií, kulturní, společenskou, sportovní i průmyslovou tradicí. Brno je považováno za největší české studentské město, které nabízí spoustu zajímavých aktivit, jak uvidíte v tomto videu.

Benefity

Zajímá vás, jaké benefity SCI MUNI zaměstnancům nabízí? Jde o práci v prestižním univerzitním výzkumném prostředí, kde můžete využít pružnou pracovní dobu, práci na dálku a další benefity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.