Průvodce výběrovým řízením

Jak u nás probíhají výběrová řízení?

Uchazečům o práci poskytujeme rovné příležitosti, podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby.

Jsme hrdým nositelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí a v procesu výběru zaměstnanců postupujeme v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky, OTM-R.

Proces získávání a výběru zaměstnanců na Přírodovědecké fakultě MU v kostce

Bez popisku

Naše výběrová řízení jsou otevřená, transparentní, a řídí se principem hodnocení na základě dosažených výsledků:

  • Všechny volné pracovní pozice inzerujeme na kariérní stránce Masarykovy univerzity, Kariérní stránce Přírodovědecké fakulty MU, mezinárodním pracovním portálu Euraxess i dalších kariérních portálech relevantních pro konkrétní obsazovanou pracovní pozici.
  • V pracovních inzerátech řádně definujeme požadavky na uchazeče tak, aby posuzování vhodných uchazečů probíhalo transparentně a v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky.
  • Součástí pracovního inzerátu uchazeče je i popis nabízených pracovních podmínek a postupu při výběrovém řízení tak, aby se zájemci mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda je pro ně nabízená pozice zajímavá a vhodná.
  • Přihlášení uchazeči jsou posuzováni výběrovou komisí, která je sestavována tak, aby počet členů byl lichý, její členové měli rozličné odborné znalosti a dovednosti a dle možností je genderově vyvážená. Výběrová komise obvykle sestává ze zástupců různých směrů v oboru a s odpovídající praxí pro kvalifikované zhodnocení uchazeče.
  • Všichni přihlášení uchazeči od nás obdrží reakci o tom, zda a jak ve výběrovém řízení uspěli – pokud nebyly vybráni, minimálně email s poděkováním za přihlášení do výběrového řízení. Vítězný kandidát obdrží formální pracovní nabídku.
  • Naše fakultní pravidla pro výběrové řízení jsou veřejně dostupná, seznámit se s nimi můžete zde.
  • Stížnosti související s rovnými příležitostmi je možné řešit zde.

Uchazeči musí svou přihlášku podat elektronicky přes odkaz z inzerátu publikovaného v sekci Volná místa. Krátký návod, jak podat e-přihlášku nabízíme zde.

Jaká pracovní místa nabízíme na Přírodovědecké fakultě MU?

Naše fakulta má jasně definovaný Systém pracovních pozic a míst, který umožňuje transparentní zařazování zaměstnanců dle účelu pracovní pozice a pracovní náplně, včetně definovaných požadavků a kompetencí pro danou pracovní činnost, zohledňující evropskou kategorizaci výzkumných pozic, tzv. výzkumné profily R1-R4 (European Framework for Research Careers):

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.