Scientia est Potentia

„Vítejte v nejmodernějším akademickém komplexu v České republice.“

Tomáš Kašparovský, děkan PřF MU

Naši absolventi

Tomáš Havelka, absolvent oboru Matematická analýza

„Vybral jsem si Přírodovědeckou fakultu, protože pro mě byla pojem. A co jsem si od studia představoval, se mi také splnilo. Získal jsem zde spoustu znalostí a kontaktů, zapojil se do výzkumů a podílel se na organizaci různých akcí pro veřejnost. Celé studium se navíc neslo ve velmi příjemné atmosféře – učitelé měli osobní přístup a opravdu se nám snažili pomoct.“

Tomáš Havelka, absolvent oboru Matematická analýza

Jana Ilgová, absolventka oboru Systematická biologie a ekologie

„Už na bakalářském studiu jsem měla možnost účastnit se laboratorních výzkumů, což zpětně hodnotím jako skvělou věc. Získala jsem tím nejen spoustu pracovních zkušeností a nové vědomosti, ale také jsem se naučila komunikovat s lidmi a prezentovat své výsledky srozumitelnou formou.“

Jana Ilgová, absolventka oboru Systematická biologie a ekologie

Výzkum

3 490

studentů ve všech programech

1 324

zaměstanců fakulty, z toho 97 profesorů a 135 docentů

104

let tradice

Přenášíme skvělé nápady a znalosti z výzkumu do praxe

Centrum pro transfer technologií

Na univerzitě vznikají tisíce skvělých nápadů a šíření znalostí získaných výzkumem je i jednou z hlavních funkcí fakulty. Ta úzce spolupracuje s Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT), jehož posláním je pomáhat přenášet vědění a technologie do praxe.

CTT dlouhodobě podporuje výzkumné výsledky vědeckých pracovníků Přírodovědecké fakulty, např. v oblasti biotechnologií, plazmových technologií nebo testování výrobků a technologií v Antakrtidě.

Od založení v roce 2005 asistovalo CTT Přírodovědecké fakultě v podání 40 národních a 22 mezinárodních patentových přihlášek a 33 přihlášek užitných vzorů. Přírodovědecké fakultě bylo uděleno 26 českých a 16 mezinárodních patentů a 29 užitných vzorů.

VÍCE

Popularizujeme vědu a zapojujeme širokou veřejnost

 

Fakulta nabízí desítky zajímavých aktivit pro studenty i učitele základních a středních škol a také pro veřejnost. Jde o širokou škálu vědeckých a matematických aktivit, jako jsou dlouhodobé korespondenční semináře, jednodenní soutěže, víkendy a dny otevřených dveří pro zájemce o studium a pro veřejnost. Naši akademici umí ukázat vědu zábavně a zajímavě, jak dokazují každoročně např. na Noci vědců. 

 

VÍCE

Studujte u nás Brožura o fakultě Naše studijní programy Brožura o učitelství přírodních věd a matematiky pro střední školy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.