Grafický přehled – viditelnost výzkumu a prestiž publikací na Web of Science

Kvalitní výzkum s celosvětovým dopadem

Jsme hrdí na to, jaký vliv má naše Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity na vědeckou komunitu. Výzkumné výsledky fakulty, jak je dokládají počty článků a citací, jsou důkazem našeho závazku k excelenci ve výzkumu. Pokračujeme v tradici výzkumu s významným dopadem a těšíme se z radosti objevování všeho nového a rozšiřování a prohlubování vědeckého poznání světa.

 

 

 

 

  • SCI – články přírodovědecké fakulty
  • Společně – společné články SCI a ostatních fakult
  • Zbytek MUNI – články ostatních fakult Masarykovy univerzity

Naše fakulta publikovala více než polovinu článků celé univerzity v období od roku 1990 do současnosti. Je to vidět z grafu uvádějícího podíl počtu článků fakulty na produkci celé univerzity.

Náš vliv ve vědecké komunitě

Na přírodovědecké fakultě jsme hrdí na to, že jsme vedoucí institucí v oblasti vědeckého výzkumu a inovací v rámci univerzity. Naši členové fakulty jsou nejen zasvěcení pedagogové, ale také produktivní vědci, kteří významně přispívají k rozvoji výzkumu. Objem článků, které publikujeme, zdůrazňuje naše odhodlání přispívat k rozvoji vědeckých poznatků. Počty našich publikací meziročně rostou a tvoří převážnou část publikací celé univerzity.

Kvalitní výzkum – vysoké počty citací

Přehled počtu citací článků fakulty a univerzity dokládá náš významný vliv ve vědecké komunitě. Množství citací našich článků je jasným ukazatelem vlivu a dosahu našeho výzkumu. Fakulta konzistentně produkuje výzkum, který je uznáván a citován vědci po celém světě. Každá citace našeho článku rozšiřuje dopad našeho výzkumu.

Tradice kvalitních výsledků

Závazek fakulty k produkci vysoce kvalitního výzkumu se odráží v průměrném počtu citací na článek. Tento ukazatel svědčí o relevanci a dopadu našeho výzkumu ve vědecké komunitě. Výzkumné výsledky fakulty vynikají v rámci univerzity a ve srovnání s Univerzitou Karlovou. Přehled o citacích článků naší fakulty a celých univerzit v jednotlivých oborech výzkumu dokládá náš významný vliv ve vědecké komunitě.

Každý náš článek představuje krok vpřed v pochopení světa.

Data převzata z WebOfScience.com, Thomson Reuters

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.