O datech

Publikace jsou pravidelně stahovány jednou měsíčně z databáze Web of Science firmy Thomson Reuters, konkrétně z kolekcí Science Citation Index Expanded (SCIE) a Social Sciences Citation Index (SSCI). Při tomto procesu jsou zohledněny pouze dokumenty typů Article, Review a Letter, a nejsou zahrnuty ty, které jsou označeny jako Early Access. Stahování dat probíhá pro celou univerzitu, a následně je na základě afilace autorů určena jejich příslušnost k přírodovědecké fakultě.

Články jsou přiřazeny k vědním oborům na základě časopisu, v němž byly publikovány,  podle Web of Science kategorií. Je třeba zdůraznit, že jeden časopis může být přiřazen k více kategoriím, a stejně tak jeden článek může být přiřazen k více vědním oborům.

Hodnocení časopisů, jako je Impakt faktor, Average journal impact factor percentil a kvartily, jsou získávána z Journal Citation Reports. Tato hodnocení jsou stahována manuálně jednou ročně po zveřejnění údajů za předchozí rok. Při prezentaci těchto hodnot u jednotlivých článků jsou uváděny hodnoty odpovídající roku jeho publikace nebo nejbližšímu dostupnému roku, ve kterém je hodnocení časopisu známo.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.