První část re-auditu genderové rovnosti na SCI MUNI: Rozhovory s jednotlivci a skupinami úspěšně realizovány

V květnu 2024 jsme zahájili analytickou část projektu „Zavedení flexibilní pracovní kultury a podpory rodičů na mateřské a rodičovské dovolené na Přírodovědecké fakultě MU“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost Plus (OPZ+). Součástí této fáze je audit genderové rovnosti, který zahrnuje řízené individuální a skupinové rozhovory s našimi zaměstnanci a zaměstnankyněmi pod vedením auditorky.

24. 5. 2024 Barbora Wahlová

Foto: Tereza Křoupalová Benešová

V rámci re-auditu genderové rovnosti Přírodovědecké fakulty MU proběhla v květnu 2024 série šestnácti setkání, kterých se zúčastnilo téměř padesát zaměstnankyň a zaměstnanců fakulty. Rozhovory s expertkou a konzultantkou Kateřinou Kaňokovou se konaly v individuální i skupinové formě a zaměřily se na téma rovných příležitostí na fakultě.

Účastníci rozhovorů byli vybráni z anonymizovaného seznamu zaměstnanců tak, aby reprezentovali všechny hierarchické a odborné úrovně fakulty. Výběr probíhal v souladu s vládní metodikou Standard genderového auditu.

Součástí re-auditu je kromě kvalitativní analýzy formou rozhovorů i rozsáhlá kvantitativní analýza dat. Tato data se týkají stavu rovných příležitostí z pohledu genderu a umožní porovnat situaci s rokem 2021, kdy na fakultě v době kovidových omezení proběhl první audit genderové rovnosti.

Závěrečná zpráva z auditu a s ní spojená doporučení na opatření budou jedním z výstupů analytické fáze projektu OPZ+ s názvem "Zavedení flexibilní pracovní kultury a systému podpory rodičů na mateřské a rodičovské dovolené do pracovního prostředí Přírodovědecké fakulty MU". Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Audit genderové rovnosti koordinuje fakultní oddělení HR Award. Přírodovědecká fakulta se rovněž aktivně zapojuje do tvorby univerzitního plánu genderové rovnosti (GEP) v rámci dedikované pracovní skupiny MU.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.